אחריות מנהלי קבוצות בפייסבוק על לשון הרע

מנהלים קבוצות בפייסבוק או חושבים לפתוח אחת? כדאי שתדעו כי אתם עשויים להיות חשופים לתביעות לשון הרע בגין אמירות מכפישות גם אם הן לא נכתבו על-ידכם.

אז איך בכל זאת ניתן להיערך לכך? קבלו מדריך בנושא + טיפים להתנהלות נכונה!

אחריות מנהלי קבוצות בפייסבוק על לשון הרע

כיום בעידן האינטרנט והרשתות החברתיות כל אדם יכול תוך מספר שניות ומבלי לקום מהספה לכתוב ולפרסם בפומבי פוסטים כראות עיניו ומבלי לחשוב יותר מדי אם התוכן שהוא כותב עשוי לפגוע במישהו.

כתוצאה מכך, זירת האינטרנט הפכה בשנים האחרונות לכר פורה לחיסול חשבונות והתנגחויות בין משתמשים, כאשר רבים מהם יוצאים מנקודת הנחה שאם הם “מתחבאים” מאחורי המקלדת הם יכולים לכתוב כל תוכן שעולה על רוחם ומבלי לחשוב יותר מדי על ההשלכות.

יחד עם זאת, בתי המשפט עמוסים בתביעות לשון הרע ברשתות החברתיות, שכן דינו של תוכן פוגעני שנכתב באינטרנט זהה לתוכן פוגעני שפורסם בעיתון או שנאמר על מישהו בפומבי.

לעתים תביעות בגין תוכן פוגעני אף מוגשות גם כנגד מנהלי הקבוצות אישית, למשל כאשר התוכן הפוגעני נכתב על-ידי פרופיל פיקטיבי, ובמסגרת תביעות כאלה נדונה לרוב השאלה – האם יש מקום להטיל אחריות על מנהלי קבוצות פתוחות בגין תוכן פוגעני שנכתב בקבוצה המנוהלת על-ידם.

מה קובע החוק בנושא זה?

סעיף 11 לחוק איסור לשון הרע קובע, כי מקום בו פורסם תוכן המהווה לשון הרע יישא באחריות “האדם שהביא את דברי לשון הרע לאמצעי התקשורת וגרם בכך לפרסומו, עורך אמצעי התקשורת ומי שהחליט בפועל על הפרסום, ובאחריות אזרחית ישא גם האחראי לאמצעי התקשורת”. מאחר וחוק זה נחקק עוד בשנות ה-60, נקבע כי יש להתאימו למציאות הקיימת ולהחילו גם על פרסום באינטרנט.

בנוסף לכך, בחלק מהתביעות המוגשות בנושא זה עשויה גם לעלות טענת אחריותו של מנהל קבוצה באשר לתוכן המתפרסם בקבוצתו מכוח עוולת הרשלנות הקבועה בפקודת הנזיקין, שבאה לידי ביטוי בהימנעותו של מנהל הקבוצה מהסרת הפרסום.

באילו מקרים עשוי בית המשפט להטיל אחריות על מנהלי קבוצות פייסבוק?

במקרים בהם מדובר בקבוצות פייסבוק פתוחות, בית המשפט לרוב יטה שלא להטיל אחריות אישית על מנהלי קבוצות באשר לפוסטים מכפישים שפורסמו בקבוצה, כל עוד לא הייתה להם דרך לשלוט על הפוסט לפני העלאתו (כלומר אם מנהל הקבוצה לא קבע בהגדרות הקבוצה כי נדרש אישור שלו לכל פוסט המועלה בקבוצה).

יחד עם זאת, בתי המשפט עשויים לבחון את סבירות התנהלותו של מנהל הקבוצה לאחר שהתוכן הפוגעני פורסם.

כך למשל, אם האדם שכלפיו פורסם הפוסט המכפיש פנה למנהל הקבוצה והסב את תשומת ליבו לפוסט המכפיש ודרש ממנו להסירו, אך מנהל הקבוצה השתהה בהסרתו או גרם לחשיפה מוגברת של אותו פוסט מכפיש לכאורה, עשוי בית המשפט שכן להטיל אחריות כלפי מנהל הקבוצה.

בכל מקרה, במסגרת כל תביעה בתחום זה בתי המשפט נדרשים לערוך איזון מושכל בין אחריותם של אנשים שבחרו לפתוח קבוצת פייסבוק ולנהל אותה ושבידם הכלים להסרת תכנים מכפישים, לבין החשש בפני פגיעה בזכות של חופש הביטוי והבעת דעות או ביקורות, שגם היא שלעצמה נחשבת כזכות חשובה מאוד ומרכזית במשפט הישראל.

כך למשל צוין באחד מפסקי הדין שניתנו בנושא: “משעה שהנתבע נטל על עצמו לפתוח קבוצת פייסבוק ולנהל אותה, ויש בידיו כלים להסרת תכנים פוגעניים, הוא נושא באחריות להסרת תכנים שהינם פוגעניים באופן מובהק.

אשמח לבדוק את האתר שלך בחינם!

על מנת לראות את הפוטנציאל האורגני ותוך כמה זמן נכפיל לך את ההכנסות

ניתן לחייג למספר 052-9095200 או למלא את הטופס:

מנגד, ראוי להזהר בהטלת נטל כבד מדי על מנהלי אתרים, שאין באפשרותם לשאת בו, ואשר יגרור אחריו פגיעה בחופש הביטוי”.

מתי פוסט ייחשב כפרסום לשון הרע?

במסגרת תביעות לשון הרע נבחן האם פרסום מסוים מהווה לשון הרע באמצעות בחינה במספר שלבים:

שלב הראשון – האם האמירות נכנסות להגדרת המונח לשון הרע: סעיף 1 לחוק מגדיר את המונח “לשון הרע” כפרסום העלול בין היתר: להשפיל אדם בעיני הבריות או לעשותו לשנאה, לבוז או ללעג, או עלול לבזות אדם בשל מעשים או התנהגות, או עלול לפגוע באדם במשרתו או במקצועו.

על מנת לקבוע באם אמירה מסוימת מהווה לשון הרע, בית המשפט מפרש ובוחן אותה על פי מבחן אובייקטיבי.

כלומר האם אותה אמירה יכולה להשפיל או לבזות אדם בעיני האדם הסביר. אין במבחן זה משמעות לכוונת המפרסם הספציפי או כיצד הבין את הדברים מי שקרא אותם בפועל. המבחן הקובע הוא – מהי המשמעות שקורא סביר היה מייחס לאותה אמירה במובנה הטבעי והרגיל.

בשלב השני נבחנת השאלה אם מתקיימים יסודות המונח “פרסום”: הגדרת המונח “פרסום” היא רחבה וכוללת כל מעשה של העברת מסר מכפיש לאדם אחד או יותר (למעט האדם הנפגע) לרבות פרסום באינטרנט. לדוגמה – גם העברת מייל עם תוכן מכפיש לאדם אחר למעט הנפגע נכנס להגדרת המונח “פרסום” ויכול להוות הוצאת דיבה.

בשלב השלישי נבחנות תחולתן של ההגנות הקיימות בחוק המעניקות פטור מאחריות לפרסומים: הגנות אלה כוללות בין היתר את הגנת תום הלב הקובעת כי מקום בו הנתבע כתב את הפרסום בתום לב בעת למשל שהוא “לא ידע ולא היה חייב לדעת על קיום הנפגע, או על הנסיבות שמהן משתמעת לשון הרע”, הוא עשוי להיות פטור מאחריות בגין לשון הרע.

דוגמה נוספת להגנה הרלוונטית גם לפרסום באינטרנט קובעת, כי מקום בו הנתבע נהג בתום לב שעה שהפרסום נעשה “בשידור רדיו או טלוויזיה שלא הוקלט מראש והנאשם או הנתבע הוא מי שאחראי…לא יכול היה לדעת על הכוונה לפרסם לשון הרע”, עשוי הוא להיות פטור מאחריות בגין לשון הרע. בתי המשפט אף קבעו, כי הגנה זו יש לפרשה גם על פרסום באינטרנט.

בשלב הרביעי בחינת הסעד והפיצויים: ככל ובית המשפט ישתכנע ומצא כי אכן פורסמו אמירות פוגעניות המהוות לשון הרע, ושהנתבע אינו פטור מלשאת באחריות באשר לפרסומים אלה, בוחן בית המשפט את הסעד שראוי לפסוק לטובת התובע לרבות שאלת הפיצויים.

השיקולים שלרוב שוקלים בתי המשפט באשר לפסיקת פיצויים בגין לשון הרע הם בין היתר: התנהגות הצדדים לפני ואחרי התביעה, חומרת הפרסום, היקף חשיפתו, כמות הפרסומים והיקף תפוצת הפרסום, מידת ההשפלה שחווה הנפגע כתוצאה מהפרסום והנזק הממוני שנגרם לו.

טיפים להתנהלות נכונה למנהלי קבוצות פייסבוק

  • תנאי מדיניות ברורים וגלויים – מומלץ לפרסם באופן בולט בחלק העליון של הקבוצה את המדיניות והכללים של הקבוצה, ולהבהיר כי יש לנהוג בכבוד כלפי כל חברי הקבוצה, וכי חל איסור על כתיבת פוסטים משמיצים שעשויים להכפיש את כבודם של יתר חברי הקבוצה, וכי משתמש שמחליט על דעת עצמו לכתוב פוסט כאמור יישא באחריות מלאה על כך וכן יסולק מהקבוצה.
  • אישור פוסטים – מומלץ להגדיר מראש כי כל פוסט שמבקשים חברי הקבוצה לעלות יידרש לעבור אישור שלכם לפני העלאתו, וכי מקום בו הפוסט אינו עולה בקנה אחד עם אופי הקבוצה ומדיניותה הנכם שומרים על הזכות שלא לעלות פוסטים אלה על פי שיקול דעתם הבלעדי.
  • טיפול ומענה מהיר לתלונות – ככל וגולש מסוים הסב את תשומת ליבכם לכך כי קיים פוסט שהוא מכפיש לכאורה, מומלץ לקיים הליך בירור תלונה מסודר וכנה [עליו גם ניתן לפרט בתנאי המדיניות].
  • בנוסף מומלץ לפעול בזריזות ולהסיר את הפוסט בין אם באופן קבוע ובין אם זמנית עד לבירור התלונה ולא להשהות את הטיפול בנושא, ולהימנע מכל פעולה (כגון שיתוף או לייק וכיו”ב) העשויה להגביר את חשיפת הפוסט.
  • בקרה ופיקוח – מומלץ למנהלי הקבוצה לערוך בדיקות תקופתיות הן על כל התכנים שהועלו בקבוצה, והן באשר לזהות חברי הקבוצה לרבות בדיקת פרופילים פיקטיביים.
  • ייעוץ משפטי – במקרים בהם אינכם בטוחים כיצד לפעול או מתלבטים אם להסיר פוסט מסוים או לא, מומלץ לפנות מיידית לייעוץ משפטי. ככל ותוגש כנגדכם תביעה בנושא זה ותצליחו להראות לבית המשפט כי פעלתם בצורה סבירה ומידתית, ופעלתם למחיקת הפרסום המכפיש בתוך זמן סביר, וביצעתם פעולות בירור וכיו”ב, כך הסיכוי שהתביעה כנגדכם אישית תתקבל – פוחתת.

מדריכים נוספים על פייסבוק שכדאי להכיר:

מנהל הקבוצה חויב לשלם 15,000 ₪ בגין פרסום מכפיש

במסגרת פסק דין שניתן על-ידי בית משפט השלום בחיפה נדונה תביעה שהגיש תובע בגין פוסט שפורסם בקבוצה פתוחה הקשורה לעיר בצפון בה מתפרסמים פוסטים בעיקר בעניינים ציבוריים ופוליטיים, ובו נטען כי התובע נתפס גונב וסולק בעקבות זאת ממקום עבודתו.

בתביעה טען התובע בין היתר, כי תוכן הפוסט מהווה לשון הרע ויש מקום להטיל אחריות על מנהל הקבוצה ולחייבו לפצות אותו בסך של כ-140,000 ₪.

עוד טען התובע, כי לאחר פרסום הפוסט הוא פנה למנהל הקבוצה וציין כי הפוסט נכתב על-ידי משתמש פיקטיבי וביקש להסירו, ובתגובה לכך מנהל הקבוצה השיב לו כי מדובר בתופעה נפסדת ובכוונתו לפעול בנושא.

מאוחר יותר פרסם מנהל הקובצה פוסט נוסף בקבוצה אליו צירף תמונה של הפוסט המכפיש לכאורה, וביקש לקבל את דעתם של חברי הקבוצה בקשר לבקשת התובע להסרתו וציין כי אין לו יכולת כמנהל הקבוצה לקבוע מהי לשון הרע בכל מקרה.

לאור זאת טען התובע כי מנהל הקבוצה לא העלה אומנם את הפוסט הראשון בקבוצה בעצמו אך הוא השתהה בהסרתו, ואף פרסם פוסט חדש בצירוף תמונה של הפרסום המכפיש תוך הגברת חשיפתו ואזכור שמו.

מנהל הקבוצה טען מנגד בין היתר, כי מדובר בתביעת השתקה והפחדה וכי הפרסום פורסם על-ידי גולש אנונימי והוסר זמן קצר מאז שנודע לו עליו ולאחר שערך בירור.

אחריות מנהל הקבוצה נובעת מהשתהותו בהסרת הפרסום

בית המשפט קיבל את התביעה חלקית וחייב אישית את מנהל הקבוצה לשלם לתובע 15,000 ₪ בצירוף שכר טרחה בסך 4,500 ₪ תוך שציין בין היתר, כי הנתבע אינו אחראי לפרסום הראשוני של הפוסט המכפיש, מאחר ולא היו בידיו השליטה או הכלים למנוע את הפרסום, אך מנגד הוא נושא באחריות לנוכח השתהותו הבלתי סבירה בהסרת הפוסט וכן באחריות ישירה לפרסום השני שהוא עצמו העלה.

בפסק הדין, דן בית המשפט בשאלת אחריותו של מנהל הקבוצה לפרסום, וציין כי הפרסום ייחס לתובע עבירה של גניבה שבעקבותיה פוטר מעבודתו. מדובר באמירה המייחס לו עבירה פלילית ולכן היא מהווה לשון הרע, מאחר ויש בה כדי להשפיל ולבזות את התובע ואף לפגוע במשרתו, וכן כי מדובר בתוכן העונה להגדרת פרסום לשון הרע שנעשה בקבוצת הפייסבוק שנצפה על-ידי צדדים שלישיים.

בית המשפט ציין כי מאחר והפרסום נעשה בקבוצה פתוחה בפייסבוק, ואין למנהל הקבוצה יכולת לשלוט על תוכנם של פוסטים טרם פרסום, לא ניתן להטיל עליו אחריות לפרסום הפוסט המכפיש רק בעצם העלאתו:

“מדובר בקבוצת פייסבוק פתוחה, בה כל אחד מהמשתמשים יכול לאשר צירופם של משתמשים חדשים, והחברים בקבוצה מפרסמים בפורום פוסטים במגוון רחב של נושאים…מאחר ואין בידי הנתבע את יכולת השליטה על תוכנם של פוסטים, טרם פרסומם בקבוצה, הרי שלא ניתן להטיל עליו אחריות לפרסום הראשוני של הפוסט המכפיש “(ציטוט מפסק הדין).

יחד עם זאת בית המשפט קבע, כי מנהל הקבוצה היה יכול במקרה זה להסיר את הפרסום המכפיש בכל עת מרגע שנודע לו עליו, ולמרות זאת בחר להעלות פוסט משלו תוך הפצה חוזרת של הפרסום, ולכן קבע כי אחריותו לפרסומים נובעת הן מהשתהותו בהסרת הפרסום הראשון והן מהפרסום השני שהו עצמו ערך:

“הוכח כי בידי הנתבע, כמנהל קבוצת הפייסבוק, הכלים להסיר פרסומים והוא יכול היה למחוק כל פרסום בלחיצת כפתור. בנוסף, בידי הנתבע הכלים לחסום חברים מלעשות שמוש בפלטפרומה. לפיכך, יכול היה הנתבע להסיר את הפרסום המכפיש בכל עת מרגע שנודע לו אודותיו.” (ציטוט מפסק הדין).

עוד ציין בית המשפט, כי הוא מקבל את טענת מנהל הקבוצה שטען אין זה סביר לדרוש ממנו למחוק מיידית כל פרסום שנטען לגביו שהוא מהווה לשון הרע, אך ציין כי טענה זו נכונה בכל הנוגע לפרסומים שיש לערוך לגביהם לפחות בדיקה ראשונית, וכי למנהל קבוצה קיימים כלים להסרת הפרסומים ולחסימת חברים, וכן להסרת פרסומים מכפישים בכל רגע שנודע לו עליהם.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב pinterest
שיתוף ב whatsapp
אהבת? גם ברשימת תפוצה שלי אני מפנק :-) ועל הדרך נותן מתנה >>
הרשמה לרשימת תפוצה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

יש מצב שגם אלו יעניינו אותך...
Call Now Buttonחייגו עכשיו